top of page

Avtale godkjent mellom Gjøvik Kommune og HUAS


I møte i Formannskapet i Gjøvik ble i dag aksjonæravtalen mellom Gjøvik Kommune og Hovdetoppen Utvikling as (HUAS) godkjent. Dvs at Gjøvik Kommune og HUAS etablerer et felles selskap om utvikling av tomter for boliger langs veitraseen til Hovdetoppen samt utvikling av selve toppen med bl.a. allmennyttige formål. Kontakt gjerne Eldar dersom du ønsker nærmere informasjon om dette.

photoshopjaf.jpg

bottom of page