top of page

Ny femårsavtale for byutvikling


Vi jubler for ny signert femårsavtale om byutvikling mellom partene i ATP-samarbeidet (Statens vegvesen, Byen vår Gjøvik, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune)

ATP styringsgruppen: Her tilstede ved Bjørn Iddberg (ordfører og leder av styringsgruppen), Cato Løkken (Statens vegvesen), Geir Skari (Byen vår Gjøvik) og Eivind Myhr (Oppland fylkeskommune).

Ordførere Bjørn Iddberg uttaler:

"Det er en helt klar styrke for Gjøvik at sentrale aktører er samlet om å jobbe sammen om felles retning for byutviklingen på Gjøvik"

Les resten av pressemeldingen her.


bottom of page