top of page

Gjøviktrappa under planlegging


Fikk du med deg oppslaget fra Storgata 10 i fredagens OA i uke 14?

Kort oppsummert: Vi håper at Gjøviktrappa vil se dagens lys om ikke lenge! Her kan du f.eks sitte og nyte isen en varm sommerdag.

Storgt 10 har med hjelp av RAM arkitekter utarbeidet en skisse for en oppgradering av fasaden av Storgt 10.

I hovedtrekk vil endringene være følgende:

1) Oppgradering av eksisterende skilter til en mer ren tidsriktig linje

2) En lysere og mer effektiv belysning samt bytte tak under baldakin

3) Etablere "Gjøviktrappa" for å skape et åpnere inngangsparti mot torget samt området rundt

– Vi ønsker med planlagte endringer å revitalisere torget som et samlingssted for økt trafikk og trivsel til våre leietagere og besøkende. Endringene forutsetter godkjennelse fra Gjøvik kommune. Prosessen her er akkurat satt i gang med et oppstartsmøte, forteller Eldar Sofienlund i Mjøsen Eiendom.

Har du innspill og evt spørsmål, ta gjerne kontakt med Eldar.


bottom of page