top of page

Røde kors - godt plassert på toppen


Hanne-Gunn Røraas er daglig leder i Oppland Røde Kors. Organisasjonen flyttet inn i fjerde etasje på Fahlstrøms plass i 2016. Standarden og størrelsen på lokalet var viktige argumenter, men beliggenheten var kanskje det som gjorde at valget falt på dette lokalet.

«Her kan våre besøkende velge og vrake i parkeringsplasser utenfor og de har lett adkomst til lokalene våre».

Kontorlokalene rommer plass til 9 ansatte sammen med møterom og fellesarealer. Hanne-Gunn forteller at fasilitetene og tilgangen på gode og store møterom gjør at det er lett å holde kurs og møter med samarbeidspartnere og frivillige.

Røde Kors har 2000 frivillige i Oppland og arbeidsdagen til Hanne-Gunn og de andre på kontoret spenner fra innsamling av midler til frivillig arbeid, til kursing og tilrettelegging for alt fra sosiale nettverk til vitnestøtte.

«Vi er et godt team her» forteller Hanne-Gunn om folkene på kontoret, noe det er lett å forstå at er helt nødvendig når jobben i stor grad består i å skape entusiasme og tilrettelegge for et par tusen frivillige. Og da er det jo også godt at kontorlokalene og fasilitetene der fungerer som de skal til enhver tid.

 

VISSTE DU DETTE OM RØDE KORS?

Røde Kors har 5000 medlemmer og 2000 aktive frivillige i Oppland

Røde Kors Oppland leverer blant annet:

Søk, redning og beredskap

Sosiale nettverk for å bekjempe ensomhet og utenforskap

Trygge aktiviteter og åpne møteplasser for barn og unge

Gjennom aktiviteter som:

Sanitetsvakter og leteaksjoner

Norsktrening og flyktningguider

Besøksvenn

Vitnestøtte

 

Les mer om Røde Kors her:

https://www.rodekors.no/

Mer om Oppland Røde kors her:

Ønsker du å bli frivillig, meld deg på her:


bottom of page