top of page

Store planer på Mjøsstranda

Vi har akkurat lansert utbyggingsplanene vi har for Mjøsstranda, sammen med Topp Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom. Arkitektfirmaet oslo.works står bak forslaget som nå blir levert til Gjøvik kommune.


Utviklingen av Mjøsstranda vil trekke byen og bylivet nærmere Mjøsa og vil bestå av konferansehotell, boliger og uteområder.


Forslaget for utvikling av Mjøstranda - tegnet av arkitektfirmaet oslo.works

Byliv og aktivitet ned til Mjøsa

- Både flere og større konferansefasiliteter og mer liv ned mot Mjøsa har lenge vært ønsket fra mange på Gjøvik, så dette er noe vi gleder oss til å gi byen, forteller Geir Skari i Mjøsen Eiendom.


Det er planlagt flere rekreasjonsområder for befolkningen i området, blant annet med et lite bytorg og et knutepunkt for turstier. Arkitekt Gjermund Stenseth i oslo.works forklarer:


- I forbindelse med torget legges det også tilrette for noe publikumsrettede næringslokaler på bakkeplan, for eksempel et lite kontor hvor DNT kan ha utleie av kajakk eller serveringsteder.Planlegger hotell og boliger. F.v: Ordfører Torvild Sveen, Geir Skari i Mjøsen Eiendom, Tron Sanderud i Utstillingsplassen og Gudmund Stenseth i oslo.works. Foto: Gjøviks Blad

100 boenheter og hotell 57 meter over bakken

Området som ligger i Bryggevegen 7–9 ved Mjøsstranda mellom Nopo og Huntonstranda kan begynne å bygges allerede om 3-5 år, dersom planarbeidet i forkant går som utviklerne håper.


Planinitiativet som sendes kommunen inneholder et konferansehotell med 160 senger og 100 boenheter med en miks av store og små leiligheter. Hotellet er planlagt på 57 meter over bakken. Hele terrenget må heves med to meter og det er planlagt garasjer under bakken. Det er tenkt inn en mellomstor konferansesal med plass til 300 personer.

Komentáře


bottom of page