top of page

OM MJØSEN EIENDOM

EIERSKAP

Mjøsen Eiendom AS ble stiftet 20.12.2005. Bakgrunnen for stiftelsen var at de tre eierne bak selskapet kjøpte 3 sentrale sentrumseiendommer i Gjøvik samtidig. Eiendommene som ble kjøpt var Storgata 3, Fahlstrøms Plass 1, og Storgata 10. 

 

Opprinnelig var de tre eierne Pål Gundersen, Harald Martinsen, og Geir Skari. Senere solgte Pål Gundersen seg ut av selskapet, slik at i dag eies selskapet av Harald og Geir.

Kart_mjøsen_2018-02.png

Næringseiendommer i Gjøvik Sentrum

PORTEFØLJE

Siden kjøpene av de tre eiendommene høsten 2005, har  Mjøsen Eiendom AS fortsatt å investere i eiendom på Gjøvik. Sommeren 2007 ble Storgata 8 og Glassverksgata 5 kjøpt, i 2009 ble Storgata 1 A kjøpt, og i 2011 ble selskapet deleier i Hunnsveien 5 sammen med Gjøvik Eiendom AS. 

 

I 2014 gikk selskapet inn på eiersiden i Bryggeveien 7-9 AS, og sammen med Topp Eiendom AS og Utstillingsplassen AS etablerte man i felleskap Gjøvik Strand AS. 

 

I tillegg har selskapet eierandeler (21.9 %) i Farverikvartalet, et utviklingsselskap som jobber for å realisere en utbygging og fullstendig rehabilitering av et sentralt bykvartal i Gjøvik. De andre eierne i dette prosjektet er Industribygg AS (63.1 % og et kommunalt eid eiendomsforetak), og Agri Eiendom (15 %). 

DRIFT

Mjøsen Eiendom AS forvalter i dag ca. 90 leiekontrakter, det meste av dette er næringsleie. Totale leieinntekter ligger på omtrent 20 millioner kroner i året, fordelt på 7 eiendommer i sentrum. 

 

Selskapet jobber kontinuerlig med å videreutvikle eiendommene, og har de  seneste årene gjennomført flere store ombygning- og rehabiliteringsprosjekter. Det siste store prosjektet var ombygningen av 900 kvm til moderne og flotte kontorlokaler, og med dette etableringen av No10 Kontorhotell i Storgata 10. 

 

I tillegg har selskapet i mange sammenhenger vært aktive pådrivere i arbeidet med å jobbe for en bedre og mer offensiv holdning til by- og næringsutvikling i sentrum. Skari deltok i arbeidsgruppen som fikk realisert rehabilitering av Storgata i 2011/2012. Han tok initiativet til etableringen av Byen vår Gjøvik, og har sittet som styreleder i to perioder i dette selskapet. Han har sittet flere år i styret i Gjøvik Gårdeierforening, og har også sittet i styringsgruppen for det vellykkede ATP prosjektet på Gjøvik. 

PERSONAL

Fra oppstarten i 2005 frem til 2014 er det Geir Skari som har vært daglig leder i selskapet. Rollen som daglig leder ble i 2014 overtatt av Eldar Sofienlund, og sammen med den aktive eieren Skari driver de en aktiv forvaltning og utvikling av eiendomsmassen på Gjøvik. 

 

Mjøsen Eiendom har ingen ansatte, men i tillegg til Eldar og Geir har de en svært kompetent vaktmester i Jan Vegar Rønningen. Rønningen har vært med selskapet i svært mange år, og sikrer godt vedlikehold av både bygningsmasse og tekniske installasjoner og utstyr. 

Ansatte

BE6357D9-F8FC-49A5-8236-5498394C5890.jpe

Geir Skari - Hyperaktiv eier

 

Geir har som aktiv eier tålmodig bygd opp Mjøsen Eiendom til et meget lettdrevet, lite byråkratisk veldrevet eiendomsselskap. Med en konstant frykt for kostbare personalfester er det ingen ansatte i selskapet og eksterne ressurser leies inn ut fra behov. 

 

Geir er opprinnelig fra Lena men har bygd opp solid erfaring fra sentrale geografiske områder innen business fra studier og arbeidsperiode i USA samt Nittedal hvor han bor med kone og tre barn. Foruten aktivitet i Gjøvik sentrum har han også omfattende eierinteresser innen eiendomsutviklingsprosjekter på Romerike, Grua, Nittedal og Oslo. 

 

Foruten stor interesse innen alt som går sakte (eiendomsutvikling) er han trolig Norges raskeste eiendomsutvikler på ski. Møter har en tendens til å skli ut dersom langrenn blir nevnt som et tema eller Steven Gerrad sine prestasjoner fra siste kamp (Liverpool).

Kontakt Geir: geir@skari.no 

1542C6B4-F7C3-41BE-95A4-A53F93A734BA.jpe

Eldar Sofienlund - Daglig leder/utleie næring

 

Eldar bor til daglig på Fornebu, men er 1 til 2 dager i uken i hjemtraktene på Gjøvik. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger innen IT og Telekom bedrifter og startet flere selskaper som er solgt til nye eiere. Han har imidlertid alltid hatt interesse for eiendom og har de siste årene jobbet heltid med dette.

 

Eldar kom inn i selskapet med nye impulser og kreativ kraft i 2014, og han har i tillegg både nødvendig handlekraft og gjennomføringsevne til å lande luftige ideer. Han snakker godt med alle typer mennesker og sikrer at vi ”holder pulsen” på bylivet i Gjøvik. 

 

Siden 2014 har Eldar hatt rollen som daglig leder for Mjøsen Eiendom og selskapets datterselskaper. Dette innebærer løpene dialog med leietakerne, samt all drift og forvaltning av eiendomsmassen på Gjøvik. 

 

Kontakt Eldar: eldar@mjoseneiendom.no

 

70F2C26A-0B08-47B4-BB7C-9C941ABDF883.jpe

Jan Vegar Rønningen - Vaktmester/teknisk sjef

 

Landets flinkeste, hyggeligste,  og best betalte vaktmester er født og oppvokst på Gjøvik. Han kan en god del om det aller meste, er nevenyttig og serviceinnstilt, og gjør de oppgavene han skal til rett tid. 

 

I tillegg passer Jan Vegar på at vi drifter eiendommene våre i henhold til lover og forskrifter, samtidig som han holder et årvåkent øye med driftskostnader og ikke minst strøm og energiforbruk. 

 

Han tar i tillegg strøjobber i andre prosjekter, ikke minst i Byen Vår Gjøvik er han en trofast medhjelper når store arrangementer skal gjennomføres. 

 

I tillegg er han med å sikrer at byens snøsmelteanlegg fungerer slik det skal, på oppdrag fra Eidsiva Bioenergi og Gjøvik Kommune. 

 

Herr Rønningen viser nå lovende takter i skisporet, han har endelig skjønt at god helse fordrer en viss egeninnsats.

 

Kontakt Jan Vegar: jan.vegar@mjoseneiendom.no

Christoffer_edited.jpg

Christoffer BeckHotellsjef / teknisk

 

Christoffer er ung, lovende og Mjøsen Eiendoms nyeste tilskudd i teamet. En av Christoffers oppgaver er rollen som hotellsjef og ansvarlig for Gjøvik Overnatting. I tillegg har han også ansvaret for all boligeiendom, parkering og boligutleie. Det er han du treffer hvis du kommer på visning i en av våre leiligheter.

 

Han er også en handy altmuligmann, som avlaster Jan Vegard på vaktmesterfronten.

 

Kontakt Christoffer: christoffer@mjoseneiendom.no

bottom of page