top of page

Blå Kors til Kvartal 25 på Gjøvik


Om bare tre år står forhåpentligvis det nye bygget til Blå Kors klart i Kvartal 25 på Gjøvik.


Blå Kors Eiendom har inngått en intensjonsavtale med Kvartal 25 Gjøvik as der Mjøsen Eiendom og Topp Eiendom er hovedeiere. Partene er blitt enige om at Blå Kors Eiendom AS kjøper seg inn med 50% eierandel i Kvartal 25 Gjøvik AS og at man sammen utvikler eiendommene Kirkegt. 12 og 14 til et nytt bygg.


Therese Alm Ludvigsen er klinikksjef på Blå Kors, som nå ligger på Eina. Hun forteller mer om planene.
Blå Kors ønsker å etablere et helhetlig behandlingstilbud i Gjøvik med oppfølgning før, under og etter behandling, både for den som er rusavhengig og hele familien, forteller Alm Ludvigsen.


Den kommende nyetableringen til Blå Kors på Gjøvik vil også være med på å skape flere nye arbeidsplasser:


Som en styrking av vår tilstedeværelse i Innlandet vil Blå Kors sine tjenester være viktige for en by som Gjøvik. Det bidrar også til mange kompetansearbeidsplasser. En mer sentral beliggenhet vil også kunne bidra til et styrket samarbeid med mot NAV og kommunale tjenester. Vi ser frem til et godt samarbeid med Gjøvik Kommune, sier klinikksjefen.Commentaires


bottom of page