top of page

Status fremrift Bryggeveien


Bryggeveien 7 – 9 eies sammen med Topp Eiendom og Utstillingsplassen. Siden kjøpet av eiendommen sommeren 2013 har arbeid pågått med å regulere eiendommen for ønsket utvikling. Planene er et nytt næringsbygg og en oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Eksisterende eiendomsmasse er delvis utleid. Ta gjerne kontakt med Eldar ved interesse for leie av lokaler i dagens bygningsmasse eller kommende nybygg.


bottom of page