top of page

Farverikvartalet i endring


Når spaden settes i jorden på Farverikvartalet til høsten, er ikke planen å følge områdereguleringsplanen fra 2015.

FLERE LEILIGHETER

Stadig større fokus på netthandel er noe av grunnen til at utviklerne setter en strek over mye av næringslokalene. Dette til fordel for mange flere leiligheter.

– Et forsterket boligtilbud i Farverikvartalet vil etter vår vurdering styrke eksisterende handelsgrunnlag på en god måte, mener utbyggerne.

I mai i år vedtok Utvalg for samfunnsutvikling å legge forslaget til detaljreguleringsplan ut på offentlig ettersyn, med ca 130 blokkleiligheter og parkeringsanlegg, næringsarealer på bakkeplan langs Hunnselva, samt et nytt bygg til nærings-/forretningsformål inne i kvartalet.

NY ETASJE PÅ STORGATA 10

I tillegg til flere leiligheter åpner den nye detaljreguleringsplanen for å bygge på en etasje på Storgata 10. Dette arealet ønskes brukt til utvidelse av eksisterende kontorhotell, kantine/restaurant og møterom.

Les mer på estatenyheter.no.


bottom of page